Pozvánka na 9. ročník mezinárodní konference Vzdělávání a práce ve 3. věku – příležitost pro společnost

Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci se Služby a školení MB, z. ú., v Mladé Boleslavi, Age management z. s., Asociací univerzit třetího věku ČR a Slovenskou akademickou asociáciou pre celoživotné vzdelávanie Vás zvou na devátý ročník mezinárodní odborné konference “Vzdělávání a práce ve 3. věku – příležitost pro společnost”. Podtitulem konference je klíčová otázka: Je náš politický a vzdělávací systém připraven na podporu edukace a rozvoje seniorů podporující prodloužení ekonomické produktivity i umožnění aktivního stárnutí?

Konference se uskuteční dne 18. března 2020 v Praze v prostorách Kampusu Hybernská Univerzity Karlovy. Tradiční slavnostní představení konference v prostorách Senátu PČR proběhne dne 24. února 2020.

Konference se koná pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Senátu Parlamentu ČR.

Cílem této jediné pravidelně realizované odborné konference na území České i Slovenské republiky, která se systematicky věnuje edukačním a pracovním kontextům stárnutí populace, je poskytnout odborníkům pracujícím v oblasti vzdělávání starších dospělých a seniorů informace o aktuálních trendech majících dopad na organizaci, obsahy, podoby a cíle těchto aktivit.

Ambicí organizátorů je rovněž představit vzdělavatelům a organizátorům vzdělávacích i kulturních seniorských aktivit možnosti, jak přispět k aktivizaci starších dospělých nejen v ČR, ale i v rámci Evropy.

Konference bude zároveň zaměřena na příspěvky v oblasti age managementu s cílem podporovat komplexní přístup k řešení demografické situace a demografických změn na pracovišti, včetně zapojování starších dospělých zpět do pracovního procesu.

Podrobný program bude zveřejněn na konci ledna 2020.

Registrace na konferenci bude zahájena v následujících dnech na webu konference.

 

Za organizační výbor konference:

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. – předseda organizačního výboru (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)
Ivo Rašín – místopředseda organizačního výboru (Služby a Školení MB, z. s.)
Mgr. Ilona Štorová – místopředsedkyně organizačního výboru (Age Management, z. s.)