Mapa pečovatelských služeb pro starosty a sbírka pro sociální služby

Asociace poskytovatelů sociální služeb ČR a Společnost Podané ruce spustily mapu pečovatelských služeb, kde si mohou starostové všech obcí a další zájemci vyhledat pečovatelskou nebo asistenční službu pro zajištění potřebné pomoci seniorům v jejich obci. Současně pořádají veřejnou sbírku na zajištění prostředků pro pečující osoby i klienty, číslo účtu je: 2701786666/2010.

Pomocná mapa vychází z registru sociálních služeb a slouží primárně pro potřeby starostů obcí, aby se mohli propojit s okolními pečovatelskými službami a domluvit v rámci své obce zajištění distribuce základních potřeb.

Podle svých momentálních kapacitních možností oslovená služba pomůže se zajištěním nákupů a senioři se tak nemusí vystavovat možnému riziku nákazy během pohybu v obchodech. Pokud se starosta s vyhledanou službou na spolupráci domluví, může si v aplikaci vygenerovat jednoduchý leták a jeho prostřednictvím informovat občany.

Po nalezení vhodné pečovatelské služby si uživatelé mohou vygenerovat univerzální leták, kterým budou informovat své občany, kam se mají obrátit pro donášku potravin a dalších základních potřeb.

Pokud uživatel nenajde vhodnou pečovatelskou službu (má například přetíženou kapacitu atd.), lze se obrátit na adresu info@mapapecovatelskychsluzeb.cz a provozovatelé se pokusí najít řešení pro danou obec.

Asociace spolu se společností Podané ruce, o. p. s. také zahájili velkou veřejnou sbírku “COVID-19 − Sbírka pro sociální služby” s cílem zajištění ochranných prostředků a dalších nezbytných věcí pro činnost sociálních služeb a jejich uživatele. Darovat lze na portálu Darujme.cz, nebo na stránkách společnosti Podané ruce.

„Celé Česko je poměrně dobře pokryto sociálními službami, které pomáhají zvládat všemožné životní situace. Terénní služby jsou tu od toho, aby pomáhaly lidem přímo u nich doma. Pečovatelských služeb je několik set a pokrývají dohromady většinu České republiky. Na základě seznamu pečovatelských a asistenčních služeb od MPSV a vlastní databáze jsme nechali vytvořit unikátní mapu určenou zejména pro starosty obcí, kde si mohou najít, jaké terénní služby operují v jejich regionu, jednoduše se propojit, domluvit se na spolupráci a pak pomocí generátoru univerzálních letáků informovat o této možnosti všechny občany v dané obci. Ochrana seniorů je pro nás dlouhodobě na prvním místě, v této těžké situaci obzvláště. Pro terénní služby je samozřejmé, že pokud mají volnou kapacitu, budou v této době pomáhat primárně se zásobováním seniorů, aby se minimalizoval jejich kontakt s potenciálně rizikovým prostředím, jakým jsou vnitřní prostory obchodů. Právě jsme tuto nabídku poslali všem více než 6 000 obcím v České republice, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv a všem krajům, aby nás v šíření této nabídky podpořily. Budeme rádi, pokud využití této stabilní sítě pečovatelských služeb oficiálně doporučí obcím i Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je to nejjednodušší způsob, jak zajistit důslednou izolaci seniorů v domácnosti,“ komentuje aktivitu prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.

„Terénní pečovatelské a asistenční služby trvale zajišťují péči o více než 100 000 seniorů. Tuto dobu vnímáme jako naprosto mimořádnou, a proto se snažíme pomoci i ostatním seniorům. Důležité jsou však naše kapacitní možnosti, zejména personální, ale také v oblasti mobility, protože ne každá služba má k dispozici dostatečný vozový park. Zaměstnanci našich služeb jsou vysoce školení profesionálové a senioři k nim chovají vysokou důvěru,” doplňuje viceprezidentka APSS ČR pro terénní služby Renata Kainráthová.

Matěj Hollan, ředitel Asociace nestátních organizací a autor tohoto nápadu, říká: „Podobnou nabídku jsme udělali na žádost starosty Židlochovic, Jana Vituly, pro jeho obec. Přišlo mi, že je škoda tvořit to jen pro jednu obec, když pečovatelské služby působí všude. Například v Jihomoravském kraji pokrývá všechny obce, které nemají svoji vlastní pečovatelskou službu, Charita. Jinde je to podobné. Jedná se zkrátka o univerzální plošně aplikovatelný a spolehlivý systém, který nás může co nejrychleji provést současným nouzovým stavem, ať je to brzy za námi. Nyní ho může využívat jednotně celá republika.”

Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce: „Naše organizace se primárně zaměřuje na uživatele návykových látek. Fungování terénních sociálních služeb je ale vesměs podobné, naši zaměstnanci jsou nechráněni před nákazou koronavirem, nemáme testy, ochranné pomůcky atd. Všichni v sociálním sektoru nyní táhnou za jeden provaz, proto jsme se rozhodli, že Společnost Podané ruce ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb uspořádá masivní sbírku, ze které bude možné financovat nezbytné potřeby sociálních služeb a jejich klientů v době koronaviru. Prosíme, šiřte informaci o této finanční sbírce, potřebujeme se společně postarat o staré lidi i další rizikové skupiny. Finanční dary je možné posílat přes portál Darujme.cz, nebo přímo na stránkách společnosti Podané ruce skrz transparentní účet č. 2701786666/2010.“