Ministerstvo zdravotnictví dá na osm nových center duševního zdraví téměř 118 milionů korun. Ta doplní současnou síť 21 center

Ministerstvo zdravotnictví ČR vybralo v rámci Programu Podpory Center duševního zdraví dalších osm Center duševního zdraví, která doplní stávající síť již existujících 21 center. Ta vznikla v rámci předchozích programů podpory. Celková výše dotace na podporu osmi vybraných center činí téměř 117,5 milionů korun a je hrazená z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“.

Každé z Center duševního zdraví může čerpat dotaci ve výši až 14,9 milionů korun určenou pro poskytovatele zdravotních psychiatrických a psychologických služeb v těsné spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v rámci nově zaváděného modelu multidisciplinárního týmu, a to po dobu 18 měsíců. V rámci pilotního provozu bude ověřován model péče o osoby s chronickým duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí.

„Centra duševního zdraví poskytují služby založené na převážně terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního týmu, který minimálně polovinu času tráví v přirozeném prostředí osob s duševním onemocněním. Účinnou pomoc tak získají nikoli za zdmi ústavů, ale v bezpečí a pohodlí svých domovů. Jedná se jednoznačně o revoluční změnu v systému péče o duševně nemocné,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Program Podpory Center duševního zdraví je součástí Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR, jejímž záměrem je přesun hlavní péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. Cílem Programu je pilotní zavedení komplexních zdravotních a sociálních služeb poskytovaných Centry duševního zdraví, ověření jejich fungování v konkrétních podmínkách a využití výstupů pilotního ověření při dalším zavádění Center duševního zdraví do praxe poskytování služeb lidem s psychiatrickým onemocněním.

Odborná komise složená ze zástupců Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Asociace krajů ČR, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Ministerstva práce a sociálních věcí a zástupců odborných útvarů Ministerstva zdravotnictví, na základě stanovených kritérií vybrala centra, která doplní síť v těch krajích, kde dosud vzniklo jedno až dvě centra tohoto typu, případně, kde ještě žádné centrum nevzniklo. Hodnotící komise posuzovala všech přijatých 16 žádostí o dotaci a rozhodla, že by se v letošním roce měla otevřít centra: Beskydské CDZ ve Frýdku-Místku, CDZ Brandýsko v Brandýse nad Labem, CDZ Fénix v Kyjově, CDZ Chrudim, CDZ Klatovy, CDZ Olomouc, CDZ Ostrava a CDZ Ústí nad Labem.

Stále však zůstávají regiony, kde dosud žádné centrum nevzniklo, a zároveň také není naplněn plánovaný počet pilotních center, kterých podle Strategie reformy psychiatrické péče vznikne 30. Proto Ministerstvo zdravotnictví zvažuje vyhlášení další a v tomto programovém období již poslední výzvy k podpoře, a to na přelomu srpna a září tohoto roku s plánovaným zahájením realizace od 1. ledna 2021.

Výsledek hodnocení žádostí o dotaci na podpory center duševního zdraví

V tabulce jsou uvedeni jednotliví žadatelé o dotaci z programu podpory Center duševního zdraví III, vždy za sociální a zdravotní část s uvedením výše navržené dotace k poskytnutí tak, že dva subjekty (za sociální a zdravotní část), případně jeden subjekt splňující všechny podmínky, vytvoří jedno CDZ.

Centrum DZ Název žadatele Dotace ve výši
CDZ Ústí Fokus Labe, z.ú. 5 327 434,00 Kč
CDZ Ústí Fokus Labe, z.ú. 9 508 884,00 Kč
CDZ Fénix Sociálně – psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s. 5 391 310,00 Kč
CDZ Fénix Sociálně – psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s. 8 064 530,00 Kč
CDZ Brandýsko Fokus Praha, z.ú. 6 079 278,00 Kč
CDZ Brandýsko PN Bohnice 8 820 164,00 Kč
CDZ Chrudim Péče o duševní zdraví, z.s. 5 851 980,00 Kč
CDZ Chrudim Péče o duševní zdraví, z.s. 9 047 628,00 Kč
Beskydské CDZ Charita Frýdek-Místek 5 463 000,00 Kč
Beskydské CDZ Nemocnice ve Frýdku-Místku 9 437 000,00 Kč
CDZ Olomouc Společnost Mana, o.p.s. 4 616 195,00 Kč
CDZ Olomouc PL Šternberk 10 283 587,00 Kč
CDZ Ostrava Asociace Trigon, o.p.s. 5 582 569,00 Kč
CDZ Ostrava Městská nemocnice Ostrava 9 160 812,00 Kč
CDZ Klatovy Ledovec, z.s. 5 807 593,00 Kč
CDZ Klatovy Psychiatrie – ambulance, s.r.o. 8 988 960,00 Kč

Pilotní provoz osmi vybraných Center duševního zdraví bude hrazen z projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III, který vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče a je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví