Každoročně je v EU diagnostikována rakovina 3,5 milionu osob. Více než 40 % případů rakoviny lze však předejít

Evropský týden proti rakovině  se koná každý rok od 25. do 31.května pod vedením Asociace evropských lig proti rakovině s cílem zvýšit povědomí o prevenci rakoviny, přístupu k léčbě a podpoře osob, které rakovinu přežily. Tato akce končí 31. května při příležitosti Světového dne bez tabáku , kdy se celosvětová pozornost soustředí na onemocnění způsobená užíváním tabáku a související úmrtí, jimž lze předejít.

Slogan pro rok 2021 zní „Commit to quit“ (Odhodláni přestat), jelikož v důsledku pandemie COVID-19 miliony uživatelů tabáku chtějí skončit s kouřením.

Každoročně je v EU diagnostikována rakovina 3,5 milionu osob, přičemž 1,3 milionu osob na toto onemocnění zemře. Více než 40 % případů rakoviny lze však předejít.

Řešením této problematiky se zabývá iniciativa Evropské komise nazvaná Evropský plán boje proti rakovině, která usiluje o snížení zátěže v důsledku rakoviny pro pacienty a jejich rodiny i systémy zdravotní péče a zaobírá se souvisejícími nerovnostmi mezi členskými státy i v rámci nich.

Boj proti látkám vyvolávajícím nádorová onemocnění na pracovišti a zvyšování povědomí o nich je rovněž cílem plánu týkajícího se karcinogenů, který byl zahájen v roce 2016 jako společný akční plán partnerů z celé Evropy, včetně agentury EU-OSHA.

Navštivte internetové stránky věnované plánu týkajícímu se karcinogenů a sledujte související, nedávno spuštěnou stránku na LinkedIn 

Prohlédněte si internetové stránky věnované Evropskému týdnu proti rakovině 

Více informací o Evropském plánu boje proti rakovině 

Podívejte se na snímek Napo v… plíce při práci 

Zdroj: OSHA