Internet a počítač používá jen 40 % seniorů starších 65 let. Nový program EU chce zlepšit digitální gramotnost seniorů

Až 60 % seniorů nemá přístup k internetu nebo s ním neumí pracovat. Vyplývá to z šetření, které proběhlo v SeneCura SeniorCentru Klamovka v Praze a Život Plus, z.ú. Téměř 80 % účastníků s průměrným věkem 82 let si přeje digitální technologie a internet více využívat. Zvýšit digitální gramotnost seniorů je cílem nového programu EU Erasmus+, který v České republice realizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS).

„Internet se stal nedílnou součástí našich životů a seniorům mohou digitální dovednosti pomoci eliminovat jejich sociální vyloučení a přispět k podpoře aktivního stárnutí. Vždyť během covidu jsme byli v našich SeniorCentrech SeneCura na tabletech a počítačích zcela závislí. Jde ale o další běžné věci, jako je například elektronické hlasování, nákupy, žádosti o recept nebo bankovnictví,“ uvedla Petra Pipková, ředitelka SeneCura SeniorCentra Klamovka, které se do projektu zapojilo.

Dvě pětiny osob ve věku 65-74 let nikdy nepoužily počítač (studie Eurostat)

Výsledky šetření:

  • 79 % uživatelů internetu ho využívá pro psaní, volání a videohovory, 71 % pro čtení zpráv, 36 % pro sledování filmů
  • 50 % účastníků některé služby a aplikace nemůže z důvodu omezených znalostí využívat
  • 79 % účastníků si přeje více využívat digitální technologie a internet
  • 71 % účastníků má zájem o školení nebo instruktáž
  • 77 % účastníků nezkoumá důvěryhodnost zdroje

Cílem celoevropského programu Promoting ICT knowledge for the elderly people je připravit vzdělávací aktivity pro seniory, pečovatele a další osoby pečující o seniory. První fází projektu byla právě analýza současného stavu, kdy bylo nutné zjistit, jak senioři digitální technologie používají, jak se chovají v online prostředí a jak rozumí rizikům digitálního světa. „Podle výsledků pak bude během roku 2022 vytvořen odpovídající vzdělávací program pro všechny, kteří pečují nebo žijí se seniory, a také konkrétní průvodce pro zlepšení práce s technologiemi pro samotné seniory,“ říká Jiří Horecký, prezident APSS.

Šetření se zúčastnili jak senioři, tak pečovatelé a rodinní příslušníci. Vyplynulo z něj, že senioři používají internet především ke komunikaci, nejčastěji po e-mailu a prostřednictvím aplikací WhatsApp a Skype. Dále přes internet sledují filmy, čtou zprávy a hledají informace. Většinu účastníků považuje využití digitálních technologií za důležité a má zájem o školení. Senioři mají jen základní povědomí o online nebezpečí a neumí se mu bránit.

„Bude důležité zaměřit vzdělání seniorů na používání aplikací, které jim umožní komunikovat s blízkými, a naučit je pracovat s webovým prohlížečem. Vhodné bude také osvětlení základních bezpečnostních pravidel chování na internetu,“ doplnil Jiří Horecký. Senioři mají evidentní problém s ovládáním dotykových obrazovek a jsou pro ně lepší klávesy. Další problém jsou nové aktualizace aplikací, které zásadně mění jejich podobu prostředí, senioři se musí znovu učit aplikaci ovládat

Názory klientů SeniorCentra Klamovka

RNDr. Lubor Červa, Dr. Sc: „Internet je pro mě důležitější než snídaně. Ještě před ní si na internetu vyhledávám zprávy na ověřených stránkách. Mail používám běžně už řadu let. Pro komunikaci s rodinou používám WhatsApp, je totiž možné zdarma telefonovat a posílat dokonce videa.“

Anna Kůtová: „Pro mě je internet důležitý, protože skypuji se synem, do mailu mi přichází fotografie, které stahuji do počítače, čtu zprávy a novinky, také hledám informace do křížovek. Na kurz IT již dlouho čekám a těším se na něj. Abych nebyla zaskočena něčím, s čím jsem nucena se popasovat při práci na PC.“

Jana Umlaufová: „Využívám především Skype. Moc ráda bych se v kurzu vzdělala, protože se mi při skypování často stává, že v mé přirozené rychlosti něco někde zmáčknu a již nejsem schopná se vrátit do hovoru.“

Více informací o projektu: www.ict4elders.eu, hashtag #ICT4Elders

________

Společnost SeneCura je s více než 2 000 lůžky největším nestátním poskytovatel péče pro seniory se sníženou soběstačností nebo Alzheimerovou chorobou. V 16 moderních SeniorCentrech po celé České republice nabízí pobytové sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Cílem domovů pro seniory SeneCura je stát se komunitními centry v daných lokalitách a maximálně podporovat a rozvíjet soužití klientů, jejich příbuzných, dobrovolníků, zaměstnanců SeneCura a veřejných orgánů. www.senecura.cz