Jak nenaletět finančním šmejdům? Kam se obrátit pro radu? Podívejte se na nové informační letáky pro seniory

Česká společnost pro gerontologii, z.s. vydala sérii informačních letáků pro seniory. Dočtete se v nich, jak zvýšit finanční bezpečnost a snížit riziko finančního zneužívání a podvodů. Jeden z letáků se zaměřuje také na základní fakta a dezinformace o očkování nejen proti Covidu-19. Letáky byly distribuovány v tištěné verzi obcím s rozšířenou působností a občanským poradnám prostřednictvím Asociace občanských poraden, z.s.

První leták “Kam se obrátit pro radu?” obsahuje kontakty na celostátní organizace, telefonní linky, poradny a internetové stránky, na kterých lze najít užitečné informace.

Další dva letáky “Jak nenaletět finančním šmejdům” a “Jak nespadnout do dluhové pasti (dluhové desatero)” zahrnují rady zaměřené na zvýšení finanční bezpečnosti a prevenci zadlužení nebo podvodu.

Čtvrtý leták “Chraňte se proti COVID-19” nabízí základní informace o očkování a dezinformacích. Tento leták byl zpracován ve spolupráci s organizací Medici pro očkování.

Zpracování a vydání letáků finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností v rámci projektu zaměřeného na ochranu seniorů proti dezinformacím a podvodům.

V případě zájmu je možné letáky stáhnout v elektronické verzi pro následný tisk.

Letáky ke stažení:

Informační letáky byly zpracovány v rámci projektu Zvýšení mediální gramotnosti seniorů a obrana proti desinformacím a podvodům, který finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.