Lucie Vidovićová: Věda o stárnutí udělala obrovský skok dopředu

Socioložka Lucie Vidovićová patří mezi přední odborníky na problematiku ageismu, sociologie stáří a stárnutí nejen v České republice ale i na mezinárodní úrovni. Před deseti lety Masarykova univerzita knižně vydala její disertační práci „Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti“ (Mezinárodní politologický ústav, Brno 2008) – první a dosud i poslední monografii na toto aktuální společenské téma.

Čtěte více

Profesor Igor Tomeš: Sociální politiku by měli dělat odborníci, ne politici

Český sociální systém se reformuje často a špatně, většinou kvůli neodborným zásahům politiků. Rodinná politika by neměla rozdávat dávky bohatým rodinám, ale měla by se zaměřit na nízkopříjmové rodiny. Starobní důchodci by neměli mít možnost pracovat bez omezení. Řešit bytovou politiku přes sociální bydlení je jako chytat myš za ocas.

Čtěte více

Karel Čada: Pojem sociálně vyloučená lokalita je stigmatizující

V roce 2015 realizovala společnost GAC spol. s r. o. výzkum pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (viz Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR), v rámci kterého byla zpracována aktuální mapa sociálně vyloučených lokalit v České republice. “Počet lidí žijících v sociálním vyloučení se zvyšuje i proto, že se v této situaci rodí a vyrůstá další generace dětí”, uvádí v rozhovoru pro Revue pro sociální politiku a výzkum hlavní autor analýzy sociolog Karel Čada.

Čtěte více