Doba pobírání důchodu se v Německu za 4 dekády zvýšila o 40 procent

Zaměstnanci, kteří dnes odchází do starobního důchodu, mají očekávanou dobu pobírání důchodu 19,9 let. V roce 1970 to bylo v průměru 13,9 let. To znamená, že průměrná doba pobírání starobního důchodu se v Německu v posledních čtyřech desetiletích zvýšila o více než 40 %. Údaje zpracoval Spolkový institut pro populační výzkum (BiB – Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung) na základě dat o veřejném důchodovém pojištění a projekce střední délky života. Přečíst celý článek.

 

Zdroj: BiB – Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (Spolkový institut pro populační výzkum)