Od roku 2007 bylo vykázáno více než 12 tisíc osob. Některou z forem domácího násilí zažila třetina žen

Třetina žen v České republice zažila nejméně jednou v životě případ domácího násilí nebo nějakou z forem sexuální obtěžování. Na veřejnosti se o tomto problému příliš nemluví. MPSV se proto snaží začlenit tuto oblast do systému sociálních služeb a navrhuje vznik nové služby, která bude předcházet domácímu násilí a pomáhat ženám, které se již obětí násilí staly.

Česká republika se zapojila do snahy potírat násilí vůči ženám již v květnu minulého roku podepsáním Istanbulské úmluvy. Mezi českou veřejností a mnohdy i poskytovateli sociálních služeb je však toto téma buď nové, nebo je na okraji jejich zájmu.

„Domácí násilí je problém, o které se pořád ještě málo mluví. Pro řadu obětí, žen i mužů, je často těžké připustit si, že by svou životní situaci měli řešit s pomocí odborníků, na které se mohou obrátit. Našim cílem je vytvořit nový druh služby, která by pomáhala domácímu násilí předcházet, a zároveň se zaměří na pomoc obětem,“ uvedla Michaela Marksová.

Mezinárodní konference, která se dnes konala v Plzni, poskytla poskytovatelům i zástupcům veřejné správy důležité informace, jak rozpoznat případy tohoto závažného porušování lidských práv. Zástupci ministerstva představili také plány, jak pomoci s řešením tohoto problému. Jedním z kroků MPSV je zahrnutí nové sociální služby „Služba pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím“ do novely zákona o sociálních službách. Měla by přinést kvalitnější a efektivnější pomoc obětem domácího a sexuálního násilí. Je rovněž nutné věnovat pozornost lepšímu rozpoznávání případů násilí, předcházet jim a koordinovat postup zodpovědných institucí. Díky zahrnutí této problematiky do systému sociálních služeb se Ministerstvo práce a sociálních věcí zařadilo mezi první instituce v ČR, které tuto oblast systémově řeší.

Mezinárodní i české studie ukazují na velmi velký počet případů domácího a genderově podmíněného násilí. V roce 2013 provedla Agentura pro základní práva EU (Fundamental Rights Agency) srovnávací studii o výskytu domácího násilí a násilí na ženách v rámci členských zemí EU. Výsledky studie ukázaly, že v České republice zažilo některou z forem fyzického či sexuálního násilí 32 procent žen. Průměr v zemích Evropské unie činí 33 procent žen.

Plzeňská konference Genderově podmíněné násilí byla realizována v rámci individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Rozvoj systému sociálních služeb hrazeného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Přehled počtu vykázání policií ČR podle krajů (2017)

  leden únor březen duben květen 2017
Jihočeský 6 7 3 8 7 31
Jihomoravský 21 10 9 10 6 56
Karlovarský 5 11 8 8 10 42
Královéhradecký 10 13 8 14 8 53
Liberecký 9 7 5 6 13 40
Moravskoslezský 10 15 13 6 11 55
Olomoucký 9 5 11 7 8 40
Pardubický 4 2 8 4 8 26
Plzeňský 3 3 4 1 4 15
Hlavní město Praha 21 15 14 21 17 88
Středočeský 10 6 14 5 9 44
Ústecký 18 20 24 24 15 101
Vysočina 4 3 4 7 3 21
Zlínský 6 3 4 3 7 23
Celkem 136 120 129 124 126 635
z toho opakovaná 25 19 19 14 15 92
tj. v % 18% 16% 15% 11% 12% 14%

Zdroj: Zpracoval Bílý kruh bezpečí ve spolupráci s APIC ČR – 14. 6. 2017

 

Přehled počtu vykázání policií ČR podle krajů v letech 2007 až 2016

Jihočeský 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007-16
Jihomoravský 50 37 35 84 72 64 63 56 54 53 568
Karlovarský 82 72 82 87 118 150 128 118 124 117 1078
Královéhradecký 32 46 49 79 137 111 97 114 93 89 847
Liberecký 34 22 16 44 45 52 41 35 32 57 378
Moravskoslezský 30 36 68 62 82 104 113 100 79 80 754
Olomoucký 213 110 111 108 135 97 107 124 112 122 1239
Pardubický 44 35 43 61 112 100 94 87 109 95 780
Plzeňský 61 39 44 73 92 104 83 80 69 77 722
Hl. m. Praha 16 22 14 27 23 30 39 42 31 26 270
Středočeský 59 34 48 104 123 138 155 213 192 206 1272
Ústecký 79 67 59 64 121 106 111 119 104 103 933
Vysočina 81 87 134 133 202 204 156 137 163 181 1478
Zlínský 32 26 39 51 42 43 73 74 77 55 512
Celkem 49 46 36 81 126 102 101 83 67 55 746
z toho opakovaná 862 679 778 1058 1430 1405 1361 1382 1306 1316 11577

Pozn.: Od 1. 1. 2007 do 31. 5. 2017 celkem: 12 212

 

Zdroj: MPSV, Bílý kruh bezpečí