Zlínský kraj letos poprvé ocenil pečující osoby a pěstouny

Tři ženy, které se dlouhodobě starají o své blízké se zdravotním postižením, a také jeden manželský pár a dvě ženy – pěstounky ocenili nejvyšší představitelé Zlínského kraje při vyhlášení výsledků prvního ročníku ankety „Ocenění pečujících osob Zlínského kraje 2017“. To proběhlo ve zlínské Baťově vile za účasti členů Rady Zlínského kraje, zástupců samospráv měst a obcí, nominovaných osobností a jejich rodinných příslušníků.

„Na základě zveřejněné výzvy bylo na odbor sociálních věcí doručeno 10 návrhů na udělení ocenění v kategorii Pečující osoba a 5 návrhů v kategorii Pěstoun. Každá nominace obsahovala podrobné zdůvodnění, proč je konkrétní člověk k udělení ocenění navržen. Musím konstatovat, že co nominace, to silný příběh. Budu velmi ráda, když tato anketa, vyhlášená letos poprvé v historii kraje, napomůže tomu, aby byla společensky doceněna obětavost a statečnost lidí, kteří na sebe dokáží vzít nesmírně náročnou službu a obstát v ní,“ řekla radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku.

Z každé kategorie byli odbornou hodnotící komisí vybráni tři ocenění (v jednom případě manželský pár), kteří kromě květiny a pamětního listu získali také finanční dar 15 tisíc korun.

Anketa byla rozdělena na dvě kategorie: „Pečující osoba“ a „Pěstoun“.

V kategorii „Pečující osoba“ získali ocenění:

Božena Macháčková

Jana Matochová

Ivana Okálová

 

V kategorii „Pěstoun“ byli za příkladnou péči o svěřené děti oceněni:

  • Jana a Viktor Mechlovi
  • Marie Mikulková
  • Iva Kalová

 

Květinu, pamětní list a dárkovou tašku si odnesli všichni nominovaní, mezi nimiž dále byli: Zdeňka Černá, Ivona Krčmařová, Věra Lukášová, Ivana Matúšů, Gabriela Petříková a Zdenka Rafajová v kategorii „Pečující osoba“ a Emílie Smrčková a Věra Straková v kategorii „Pěstoun“.

Pečující osobou se rozumí ten, kdo pečuje v domácím prostředí o blízkého člověka, který potřebuje ze zdravotních důvodů pomoc druhých (bez ohledu na věk a diagnózu); nejedná se o profesi pečovatele.

Pěstounem se rozumí osoba (příbuzná či jiná fyzická), která přijala na základě soudního rozhodnutí do pěstounské péče nezletilé dítě/děti a výkon této péče v době podání návrhu trvá. Pěstounem se rovněž rozumí osoba, která byla zařazena krajským úřadem do evidence osob, jež mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, a vedení v evidenci krajského úřadu v době podání návrhu trvá.

 

Autorka: Helena Mráčková

Foto: Jiří Balát

(foto: pixabay.com)