Diakonie ČCE uspořádala mezinárodní konferenci o integrovaných službách a podpoře života v komunitě

Diakonie ČCE uspořádala 12. května 2014 v prostorách barokního refektáře Emauzského kláštera mezinárodní konferenci na téma podpory komunitních zdravotních a sociálních služeb. Cílem konference bylo získání zkušeností a doporučení na podporu rozvoje integrovaných podpůrných zdravotních a sociálních služeb a kvalitního života starších lidí s ohroženou či omezenou soběstačností v domácím prostředí. Na konferenci vystoupili přední odborníci z České republiky, Švédska, Izraele, Velké Británie, Francie a Německa (viz profily řečníků česky / anglicky). Konference s názvem “Integrované služby a podpora stárnutí v komunitě – Výzvy a cesty k jejich překonání – mezinárodní zkušenosti a dobrá praxe” (viz program česky / anglicky) se konala v rámci projektu podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Prezentace ke stažení: