Brno pilotně testuje komunitní bydlení pro seniory

Město Brno se zapojilo do mezinárodního projektu HELPS, jehož cílem bylo podpořit rozvoj inovativních forem bydlení a péče o cílové skupiny osob (zejména pro starší, zranitelné a jinak znevýhodněné osoby). Pilotní projekt sdíleného seniorského bydlení v praxi znamená, že město Brno již vytipovalo a v příštím roce zrekonstruuje a částečně vybaví vhodné bytové prostory v běžné zástavbě, které budou moci sloužit k bydlení pro více seniorů. Toto bydlení bude doplněno dalšími službami podle potřeb a zájmu jeho nájemníků. Takové bydlení již funguje v řadě evropských zemí (Dánsko, Rakousko, Holandsko aj.) avšak České republice na komunální úrovni je zatím nevyzkoušenou formou bydlení. Realizace pilotního projektu v Brně, konkrétně v městské části Brno-střed, by se tak mohla stát zdrojem inspirace pro další městské části, obce, neziskové organizace i soukromé investory.

Vedoucím partnerem projektu byl italský tým z Florencie (FVG Region – Area Welfare di Comunità/Region Friuli Venezia Giulia), projektovým partnerem za Českou republiku byl Sociologický ústav Akademie věd, oddělení Socioekonomie bydlení pod vedením Martina Luxe, který byl zodpovědný za výzkumnou část projektu po odborné stránce.

V případě české části projektu bylo úkolem definovat modelový příklad sociálního a cenově dostupného bydlení pro seniory, např. formou sdíleného bydlení seniorů. Tato v zahraničí poměrně běžná forma nájemního bydlení je v českém kontextu zatím nevyzkoušená.

Statutární město Brno bylo asociovaným partnerem, na realizaci projektu se nepodílelo finančně, ale díky zapojení Kanceláře strategie města a Odboru sociální péče Magistrátu města Brna se odborníci z magistrátu aktivně podíleli na směřování projektu a poskytnutí klíčových zkušeností a informací z dosavadní praxe. Účast města Brna v projektu byla proto zásadní pro nastavení vhodné formy sdíleného seniorského bydlení.

Očekávaným přínosem účasti v projektu bylo především získání relevantních informací o kvalitě bydlení brněnských seniorů a jejich preferencích v oblasti bydlení, které byly získány prostřednictvím sociologického výzkumu “Bytová situace a preference bydlení brněnské populace 65+ let.Tyto informace se staly společně s inspirací i sdílenými zkušenostmi zahraničních projektových partnerů ze střední Evropy podkladem pro vznik “Místního akčního plánu“. 

 

Zdroj: www.brno.cz