MPSV zveřejnilo metodiku aktivního stárnutí pro kraje a města

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo několik publikací, které mají podpořit připravenost ČR na demografické změny a ukázat příklady dobré praxe v jednotlivých oblastech života. Jednou z vydaných publikací je také Metodika vytváření místních a krajských akčních plánů podpory pozitivního, aktivního a zdravého stárnutí, která se zaměřuje na roli samospráv (krajů a obcí) a neziskových organizacíČesko anglická publikace Politika stárnutí v ČR (Ageing Policy in Czech Rep.) přehledně informuje o jednotlivých oblastech politiky přípravy na stárnutí. Další publikace se věnují problematice nastavení systému odchodu do důchodu a nebo zapojení osob 50 plus do dobrovolnických aktivit. Viz publikace ke stažení a další informace níže.

 

Klíčová role místních samospráv a inovační potenciál neziskového sektoru

Publikace ukazují na klíčovou roli místních samospráv v reformě služeb a připravenosti společnosti na stárnutí populace, a zdůrazňují inovační potenciál neziskových organizací a nezastupitelnou roli občanské společnosti. 

Města a kraje hrají důležitou roli při vytváření prostředí přátelského seniorům a podmínek pro aktivní a zdravý život všech generací. Ovlivňují kvalitu života svých občanů prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb, adekvátního bydlení, veřejné dopravy, informovanosti, bezpečnosti, vzdělávání, podpory zaměstnanosti, dobrovolnictví a sociálního začleňování.

Samosprávy jsou klíčové také pro zpětnou vazbu pro centrální instituce. Na základě zkušeností, různorodosti či nerovností kvality života mezi různými regiony mohou korigovat jednotlivé veřejné politiky a být prostředníkem pro zapojení občanů, zaměstnavatelů a soukromého sektoru do tvorby a realizace veřejné politiky.

 

Publikace ke stažení

Publikace byly vydány v rámci projektu „Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni“, financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.