MMR hlásí nebývalý zájem o výzvy na sociální služby a sociální bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), zaznamenalo nebývalý zájem o výzvy na sociální služby a sociální bydlení. Už nyní je zřejmé, že dojde k převisu žádostí. Možnost jejich podávání totiž končí až 18. září 2018, respektive 29. listopadu 2018. Výzva Sociální bydlení II. byla vyhlášena v březnu 2018. Na projekty je připraveno 600 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Výzva Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II. disponuje částkou 1,4 miliardy korun z EFRR. K 13. červenci 2018 bylo do výzvy Sociální bydlení II. předloženo 21 žádostí o podporu za celkem 160 milionů korun, u výzvy Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II. pak dokonce 124 žádostí za cca 1,035 miliardy korun. Jelikož jsou výzvy otevřeny až do 18. září 2018, dá se předpokládat, že celková částka žádostí překročí finance, které má IROP pro tyto účely k dispozici.
 
Výzvy Rozvoj sociálních služeb II. a Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II. hlásí ještě vyšší zájem žadatelů. Ve výzvách lze žádat o dotace na nákup nebo výstavbu objektů a jejich zařízení a vybavení, aby zde mohly být poskytovány kvalitní sociální služby. Jedná se například o chráněné bydlení, denní a týdenní stacionáře a azylové domy. Do těchto výzev, které byly vyhlášeny před dvěma měsíci, bylo ve výzvě Rozvoj sociálních služeb II. předloženo 5 projektů celkem za cca 120 milionů korun a ve výzvě Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II. dokonce již 24 projektů za 623 milionů korun, což skoro dvojnásobně přesahuje určenou částku pro tuto výzvu. O podporu mohou zájemci žádat až do 29. listopadu 2018, zájemcům o dotaci však doporučujeme podat žádost co nejdříve. Žádosti budou v případě rovnosti bodů seřazeny podle data a času podání.
 
 
Informace k 79. výzvě naleznete zde a k 80. výzvě zde.
 
Informace k 81. výzvě naleznete zde a pro 82. výzvu na tomto odkazu.