Vyšla nová statistická ročenka. Obsahuje i údaje o otcovské nebo dlouhodobém ošetřovném

Český statistický úřad dnes vydal Statistickou ročenku České republiky 2019, která na více než 800 stránkách přináší souhrnné informace o životě v naší zemi v roce 2018. Vůbec poprvé jsou v ročence uvedena data z Národního registru hrazených zdravotních služeb. Další nové tabulky informují o výsledcích Výběrového šetření o osobách se zdravotním postižením a v kapitole věnované sociálnímu zabezpečení přibyla data za nově schválené dávky vyplácené v rámci nemocenského pojištění – otcovskou poporodní péči a dlouhodobé ošetřovné. Od vzniku samostatného státu v roce 1993 jde již o 27. ročenku.

Otcovskou podle údajů ČSÚ v roce 2018 pobíraly necelé čtyři tisíce otců (3,9). Dlouhodobé ošetřovné pak pouze 500 osob, z toho se v osmdesáti procentech jednalo o ženy.

Podle ročenky měla Česká republika konci roku 2018 celkem 10 649 800 obyvatel. V průběhu roku 2018 bylo uzavřeno nejvíce manželství za posledních deset let. Úhrnná plodnost pak vzrostla na 1,71 dítěte na jednu ženu. Hrubý domácí produkt se v roce 2018 zvýšil o 2,9 % a obecná míra nezaměstnanosti přepisovala historické hodnoty. Silná poptávka po pracovnících také vedla k dynamickému mzdovému růstu.

„Statistická ročenka přináší na jednom místě průřezová data za celou společnost a stává se užitečným pramenem informací. Takové dílo by nikdy nevzniklo bez úsilí našich zaměstnanců, spolupracujících institucí a samozřejmě bez zapojení zúčastněných respondentů. Díky jejich přičinění se Český statistický úřad jako reprezentant nestranné a nezávislé statistiky těší důvěře veřejnosti a jeho data dobře slouží širokému okruhu uživatelů,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Samozřejmostí jsou pak výsledky několika voleb, které v roce 2018 proběhly, navíc doplněné o výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 v mezinárodním srovnání.

Bližší informace jsou v podrobnější míře uvedeny v Statistické ročence České republiky 2019.

Ročenku v knižní podobě je možné objednat a zakoupit v oddělení informačních služeb ČSÚ přímo v sídle Českého statistického úřadu.

 

Zdroj: ČSÚ