Eurostat: Každý šestý obyvatel EU je obézní

Více než polovina dospělých (51,6 %) v EU má nadváhu (35,7 % pre-obezitu a 15,9 % je obézních) a 2,3 % je podvyživených. Obezita je definována hodnotou BMI (Body Mass Index) 30 a více. S výjimkou kategorie 75 a více let podíl obézních roste s věkem: podíl obézních v EU byl 22,1 % ve věku 65 až 74, zatímco u osob ve věku 18 až 24 méně než 6 % (5,7 %). Nejnižší podíl obézních je v Rumunsku a Itálii, nejvyšší na Maltě.

 

Podíl obézních osob v populaci podle věku v roce 2014*

  18 až 24 let 25 až 34 let 35 až 44 let 45 až 64 let 65 až 74 let 75 a více let
Itálie
3,3 5,1 8,2 13,0 15,7 12,9
Rumunsko
1,2 4,8 7,2 12,6 16,0 11,4
Švédsko
6,7 9,4 14,7 17,9 16,0 12,4
Norsko
6,9 10,8 13,7 16,0 16,3 9,5
Nizozemsko
5,4 8,8 12,9 15,8 17,7 15,9
Belgie
3,0 11,0 12,9 16,5 18,8 14,9
Dánsko
5,7 11,5 15,8 18,2 18,9 12,3
Spojené království
10,8 16,0 20,7 24,9 20,7 16,1
Lucembursko
5,6 9,5 15,6 19,6 20,8 20,1
Rakousko
5,6 10,0 11,8 18,1 21,5 17,4
Bulharsko
4,6 6,4 12,0 19,7 21,7 13,6
EU-28
5,7 9,9 14,2 19,6 22,1 17,3
Portugalsko
5,7 9,4 14,4 21,9 22,1 16,7
Francie
6,7 9,3 13,0 18,0 22,5 18,3
Německo
7,2 10,9 16,6 19,5 23,0 18,1
Kypr
5,4 7,1 11,8 19,5 23,5 23,5
Španělsko
4,4 11,2 13,9 20,0 24,8 22,5
Finsko
7,5 11,6 18,0 22,0 25,0 16,9
Řecko
4,2 9,0 15,3 22,4 25,2 18,0
Chorvatsko
2,4 8,8 18,7 25,0 25,2 19,1
Slovinsko
6,4 8,1 16,2 26,4 25,9 20,8
Česko
3,5 9,4 17,3 26,5 28,0 18,2
Litva
2,8 7,4 13,8 23,8 28,1 19,5
Polsko
3,3 8,5 14,2 22,9 28,4 22,0
Turecko
3,9 11,0 23,0 35,0 29,2 21,6
Maďarsko
6,4 11,6 18,3 28,6 30,9 20,3
Estonsko
5,0 10,8 16,8 27,1 31,4 23,6
Slovensko
2,7 7,7 11,8 22,1 33,0 23,2
Lotyšsko
3,9 8,7 16,5 29,5 33,2 25,3
Malta
12,0 19,8 26,0 31,7 33,6 27,8

* Řazeno vzestupně od nejnižší po nejvyšší podíl u věkové kategorie 

Zdroj: Eurostat

 

Podíl obézních osob v populaci nad 18 let podle pohlaví v roce 2014*

  Celkem Muži* Ženy
Malta
26,0 28,1 23,9
Maďarsko
21,2 22,0 20,4
Slovinsko
19,2 21,0 17,4
Chorvatsko
18,7 20,7 16,8
Česko
19,3 19,9 18,7
Spojené království
20,1 19,8 20,4
Estonsko
20,4 19,1 21,5
Finsko
18,3 18,9 17,7
Lotyšsko
21,3 18,8 23,3
Polsko
17,2 18,8 15,9
Řecko
17,3 18,3 16,4
Německo
16,9 17,3 16,5
Španělsko
16,7 17,1 16,3
Lucembursko
15,6 16,8 14,4
Kypr
14,5 16,3 12,9
Turecko
21,2 16,2 26,1
EU-28
15,9 16,1 15,7
Rakousko
14,7 16,0 13,4
Slovensko
16,3 15,9 16,6
Bulharsko
14,8 15,5 14,2
Francie
15,3 15,3 15,3
Portugalsko
16,6 15,3 17,8
Dánsko
14,9 14,1 15,6
Litva
17,3 14,1 19,9
Belgie
14,0 13,9 14,2
Norsko
13,1 13,9 12,2
Švédsko
14,0 13,6 14,4
Nizozemsko
13,3 11,6 15,1
Itálie
10,7 11,3 10,2
Rumunsko
9,4 9,1 9,7

* Řazeno sestupně od nejvyšší po nejnižší podíl obézních u mužů.

Zdroj: Eurostat

 

Více informací.

 

(foto: pixabay.com)